KONCERT GRADSKOG HORA IZ ŠTIPA (MAKEDONIJA)

Nenad 20. април 2018. 0
KONCERT GRADSKOG HORA IZ ŠTIPA (MAKEDONIJA)

Pozorište Paraćin, petak 20. april 2018. u 20 časova.

Koncert Gradskog hora iz Štipa (Makedonija).

Ulaz slobodan.

Gradski hor Štip je mešovit hor koji ima 25 članova. Repertoar je širokog spektra i prijemčiv je, kako za “horsku” publiku, tako i za širi krug ljubitelja muzike. Njihove celovečernje koncerte odlikuje raznolikost repertoara, korišćenje koreografskih elemenata i interakcija sa publikom. Cilj nastupa je prenošenje njihove ljubavi prema muzici i pozitivne energije na publiku, makar na jedan sat, koliko traje horski program. Pored toga,  ansambl poštuje i ponosi se različitostima. Naime, u  ansamblu su članovi različitih verskih, stranačkih i drugih opredeljenja, različitih generacija i nacionalnosti,  članovi sa invaliditetom, koji funkcionišeu kao dobar tim.

Gradski hor iz Štipa je osnovan 01.04.2009 godine od strane muzickih  entuzijasta   opštine   Štip.   Pocetke   obeležava   izvodenje   starogradskih
makedonskih   pesama   i   u   tom   periodu   aktivnosti   hora   su   se   odvijale   na teritoriji Štipa i okolnih opština.
Dirigenti   hora   su   bili:  g-din   Stojan   Pop-Dimitrov   (2009-2012),   g-din Angel  Davcev (2012-2013).

Počevši   od 2014g. dirigent Gradskog  hora je mr Ivana Ðurdevic-Jankov.
Značajnije promene u smislu proširenja i osavremenjivanja repertoara
dolaze 2016 g. Pritom  se starosna  struktura  menja u  pravcu  podmlađivanja
članstva, a sa tim dolazi i do kvalitativnog poboljšanja horskog zvuka.
Pored produžavanja tradicije starogradske muzike, hor danas na
repertoaru ima numere najrazličitijih muzičkih pravaca, kao npr.: klasične
muzike, pop-rok numera, šlagera, romansi itd.
Danas   hor   predstavlja   jedan   od   stubova   muzičke   kulture   u   Štipu   i
učestvuje na svim važnijim manifestacijama.
Hor   ima   više   desetina   nastupa   godišnje,   a   od   2017   godine   je
organizator festivala kamernih horova i vokalnih ansambala “Astibo-fest”.

 

Napišite komentar »