Sala pozorišta – posledice poplave 15.maj 2014.

Sala POZORIŠTA PARAĆIN nakon poplave od 15.maja 2014.godine

ZAHVALJUJEMO SE SVIMA KOJI SU DALI DOPRINOS U SANACIJI NAŠEG POZORIŠTA:

- NARODNOM POZORIŠTU KIKINDA;

- DEČIJEM POZORIŠTU „LANE“ KIKINDA;

- JUGOSLOVENSKOM DRAMSKOM POZORIŠTU;

- POZORIŠTU LUTAKA NIŠ;

- „YUGOART“ D.O.O. Beograd;

- DOMU UČENIKA „PANE ĐUKIĆ -LIMAR“ Kruševac;

- KULTURNOM CENTRU VELIKO GRADIŠTE;

- NARODNOM POZORIŠTU LESKOVAC

- NARODNOM POZORIŠTU NIŠ

- MARIJANU TODORIVIĆU

-DS TAEM-Plesnom klubu

-SCENA „MASKA“ Šabac

-KNJIŽEVNO- UMETNIČKA ASOCIJACIJA „ARTIJA“

-UDRUŽENJU CENTAR ZA RAZVOJ I SARADNJU

-MARKU ŠELIĆU – MARČELU