Scena


OSNOVA SCENE POZORIŠTA PARAĆIN SA DIMENZIJAMA I TEHNIČKIM PODACIMA

Dimenzije su u cm.

VISINA POZORNICE - 650 cm
VISINA PORTALA – 420 cm
VISINA OTVORA SCENE – 450 cm
VISINA TRANSPORTNIH VRATA – 310 cm
CUGOVA – 17 kom.