Ljudi

V.D. direktor:

Aljoša Gligorijević, dipl. filolog
Tel. 035/565 832
Tel./Fax: 570 514
kcp@beotel.net

Urednici programa:

Žarko Stanković, dipl. grafički dizajner
Marko Milovanović, dipl. istoričar
Dragan Stojanović, prof. razredne nastave

Tehničar galerista:
Zorica Đorđević, dipl. vajar

Organizator kulturnih aktivnosti:
Bojana Đokić, dipl. filolog

Službenik za marketing i odnose sa javnošću:
Nenad Jevtić, dipl. žurnalista, master menadžer

Majstor svetla i tona:
Tatijana Marjanović

Binski majstor:
Igor Milosavljević

Referent za pravne, kadrovske i administrativne posolove:
Vladanka Milošević, ekonomski tehničar

Tehnički sekretar:
Jasmina Jašović, inokorespodent saradnik