O nama

Nova institucija kulture, Kulturni centar-“Paraćin“ utemeljen je na aktivnostima K.P.Z.- Kulturno prosvetne zajednice. U formalno pravnom smislu nasledjuje njena prava i obaveze.

Kulturno prosvetna zajednica je osnovana 1990. godine. Sve godine svog postojanja, ona je podsticala aktivnosti koje doprinose proširivanju i zadovoljavanju kulturnih potreba ljudi, pre svega sa ciljem da izoštri etička i umetnička merila negujući umetnički ukus gradjana. U skladu sa ovim K.P.Z. je pokretala, organizovala i realizovala brojna kulturna dešavanja.

- Tradicionalna Sisevačka likovna kolonija održava se od 1975. godine afirmiše Paraćin i obogaćuje galerijski fond slika.

- Brojne izložbe, koncerti, promocije, književne večeri, predavanja, predstavile su paraćinskoj publici imena koja su iskoračila iz lokalnih i srpskih okvira. Navešćemo samo neka: Siniša Vukovic, Jovan Kolundžija, Konstantin Kostjukov, Vladeta Jerotić, Matija Bećković…

Deo navedenih aktivnosti olicinih u pomenutim imenima, dovoljna su baština za delovanje Kulturnog centra „Paraćin“, kao matične ustanove kulture.