MUZIKA ZA VIOLINU, HARFU i GLAS „DUO EDIT“ (KULTURNO LETO 2017.)

Nenad 25. август 2017. 0
MUZIKA ZA VIOLINU, HARFU i GLAS „DUO EDIT“ (KULTURNO LETO 2017.)

KULTURNO LETO 2017.

Sala paraćinskog pozorišta, PETAK 25. avgust  2017. u 21 čas. Ulaz slobodan.

Muzika za violinu , harfu i glas/ Duo „Edit“

Muzika za violinu, harfu i glas
DUO „EDIT“
(EDIT MAKEDONSKA, violina i GORANA ĆURGUS, harfa)
i ANA TORBICA, sopran k.g.
Program koncerta:
P.I.Čajkovski: Valcer cveća
A.d’ Ambrozio: Canzonetta, Op. 6
E.Elgar: Salut D’ amor, Op.12
J.Slavenski: Zvezde
D.Radić: Arijeta
V. Đenader: Placid Waters (Jazz skica No 8)
V.Borisavljevic: Sećanja
S.Hristić: Biserkina igra s Markom (iz. 2. čina baleta Ohridska legenda)
Rumunkina igra (iz 3. čina baleta Ohridska legenda)
aranžirala za violinu i harfu prof. Mirjana Živković
J.Slavenski: Grčka igra
L.Bernstein: Tonight
M.Jare: Larina pesma (tema iz filma Doktor Živago)
G.Gershwin: Amerikanac u Parizu
H.Arlen: Over the Rainbow (iz filma Čarobnjak iz Oza)
V.Monti: Čardaš

DUO „EDIT“

Duo “EDIT” postoji od 2011. godin e i do sada je ostvario niz zapaženih nastupa : na
otvaranju  Festivala  harfe  u  Beogradu,  festivalima  u  Ubu,  Pančevu  i  Sofiji.
Repertoar  dua  je  veoma  raznolik,  od  virtuoznih  dela,  popularne  klasike,  evergrin
muzike,  kao i dela srpskih kompozitora,  od  kojih  su  neka  napisana  specijalno  za  taj
duo.
Udruženje  kompozitora  Srbije,  Udruženje  muzičkih  umetnika  Srbije,  kao  i  Sokoj
prepoznali su značaj ovog dua i doprinos koji daje očuvanju i negovanju srpske baštine
i kulture.

Edit Makedonska potiče iz muzičke porodice. Violinu
je počela da uči kod svoje majke Dijane Raponđijeve-
Stojan ov ić , a diplomirala n a Fakult etu muzi čke
umetnosti u Beogradu u klasi prof. Fern Rašković.
Završila je magistraturu violine i kamerne muzike u
Plovdivu, gde je bila angažovana kao asistent na
tamošnjem Fakultetu z a muziku i igru. Stekla je i
diplomu solo pevanja u muzičkoj školi „Mokranjac“ u
Beogradu, a završila je i baletsku školu u Sofiji.
Radila je kao profesor violine u muzičkim školama
„Josif Marinković“ i „Vladimir Đorđev ić“ u Beogradu,
kao i profesor violine i čitanja s lista na Akademiji
lepih umetnosti u Beogradu. Kao koncertmajstor bila je
angažovana u Makedonskoj Operi i Baletu u Skoplju, u
operama u Varni i P lovdivu (Bugarska), kao i u
Pozorištu na Te razijama u B eograd u. Od 1980. godine do
danas radi u Narodnom pozorištu u Beogradu, gde je
koncertmajstor. Osnivač je Gudačkog kvarteta „Edit“ (2000). Od mnogih koncerata ovog
sastava izdvajaju se oni na međunarodnim festivalima u Bugarskoj 2005. i 2006.
godine. Dirigent Angel Šurev je aranžirao Masneovu operu „Don Kihot“ za ovaj
ansambl i ona se, sa Živanom Saramandićem u naslovnoj ulozi, održala dve godine
na sceni „Raša Plaović“ Narodnog pozorišta u Beogradu; takođe su učestvovali u
izvođenju kamerne opere „Romansa“ Igora Rankovića, pod dirigentskom palicom
Đorđa Stankovića.
Održala je brojne koncerte kao solista i k on certmajstor širom bivše
Jugoslavije, u Austriji, Nemačkoj, Engleskoj, Francuskoj, Belgiji, Češkoj, Slovačkoj,
Južnoj Koreji, Španiji, Grčkoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Portugaliji, Švajcarskoj, Japanu,
Danskoj, SAD i Italiji. Na repertoaru solističkih koncerata posebno zastupa domaće
muzičko stvaralaštvo. Snimala je za radio i televiziju, bavi se i k omponovanjem
dečje muzike (pesme Jabuka i leptir; Saša, ciganski pas; muzika za knjigu Bajka za
decu autorke princeze Jelisavete Karađorđević). Premijerno je izvela „Baladu o
polju“ za violinu i kamerni ork estar, za koju je kompozitorki Mirjan i Živković temu
dala Edit Makedonska.

Gorana  Ćurgus studirala je harfu  na  Fakultetu muzičke
umetnosti u Beogradu, gde je diplomirala i magistrirala
u  klasi  prof.  Milice  Barić.  Dugi  niz  godina  bila  je
stalni  saradnik  Beogradsk e  filharmonije,  Vojvođanskog
simfonijskog  orkestra,  Simfonijskog  orkestra  RTS  i
drugih  renomiranih  orkestara.  Stalno  je  zaposlena  u
Narodnom  pozorištu.  Osvajala  je  prve  i  specijalne
nagrade  na  republičkim  i  saveznim  takmičenjima,
međunarod nom  takmičenju  „Petar  Konjović“.  Nagradu
„Zlatni  Anđeo“  za  najboljeg  mladog  muzičara  u  Srbiji
dobila  je  1994.  godine.  Član  je  muzičko-konceptualne
grupe Sekndhenders sa kojom j e učestvovala u projektima:
Predstava za muziku (2009), Nežno,nežno, nežnije (2011),
6 (ne tako) lakih komada (2012), Tri(p)biina (2014).
Poslednjih  godina  sarađuje  sa  mecosopranom  Natašom
Jović  –Trivić,  kao  i  oboistkinjom  Marijom  Lazić.  Ova  dva  d ua  predstavila  su  se
koncertima  u  prostorima  Beogradske  filharmonije,  Muzeja  Narodnog  pozorišta,  UK
Parobrod.  Sa  harfistkinjom  Milano m  Zarić  izvela  je  2015.  godine  premijerno
Štokhauzenovu  kompoziciju  za  dve  harfe  i  glasove  „Radost“.    Od  2013.godine  vodi
muzičke radionice na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, pod
pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Član je  Udruženja  MOTO
(Muzičko-opersko-  teatarska  organizacija)  sa  kojom  je  učestvovala  u  projektima
”Svetlost muzike”, “Metohijski maj”, ”Kamerna muzik a  Lučana Beria” i mnogim drugim.

Mlada  i  perspektivna  umetnica,  Ana  Torbica,  svoje
muzičko  obrazovanje  započela  je  svirajući  violinu  i
pevajući u dečijem horu RTS-a u svojoj sedmoj godini. Nakon
završeno g  srednje g  muzičkog  obrazovanj a  u  školi  „Dr
Vojislav  Vučković“  u  Beogradu,  nastavila  je  studije  solo
pevanja  na  Fakultetu  umetnosti  u  Nišu  gde  je  i
diplomirala.  Tok om  studija  nast upala  je  na  brojnim
koncertima, festivalima i takmičenjima, gde je osvajala i
brojne  nagrade,  naročito  u  kategorijama  kamerne  muzike  i
solo pevanja. Usavršavala se n a majstorskim kursevima za
solo  pevanje  i baroknu  violu  kod  eminentnih  stručnjaka  i
umetnika kao što su Tomas Hemps o n, Evelin Tab, Marijana
Mijanović,  Darina Takova, Ljudmila Gros-Popović, Renata
Pokupić,  Predrag  Gosta,  Roberta  Mameli,  Kristijan  Hilc,
Marina-Bartoli  Kompastela,  Daniel  Đulio  Moles,
Otaviano Tenerani, Ilija Korol, Florijan Dojter, Ejdrian
Baterfild,  Robert  Hauvart,  Lorens  Kamings,  Bojan  Čičić,
Viliam Bauer, Katarina Đorđević i Dragan Radosavljević.
Svoje  interesovanje  posebno  za  baroknu  muziku  proš irila  je  pohađanjem  nekoliko
Baroknih  akademija  u  Beogradu  i  Austriji,  kao  i  u  Međunarodnoj  letnjoj  školi  u
Dartingtonu,  Engleska,  gde  je  sticala  dragoceno  iskustvo  u  oblasti  istorijske
interpretacije.  Odrastajući  uz  oba  roditelja  muzičara  (majka  joj  je  koncertmajstor
Narodnog  pozorišta  u  Beogradu,  a  otac  prvi  trombonista  u  istom  orkestru),  Ana  je
imala  retku  privilegiju  da  konstantno  bude  okružena  umetnošću,  te  se  njena
interesovanja protežu i na umetnički ples i različite grane teatralne umetnosti.
Nastupala je kao sopran i barokni violista sa ansamblom New Trinity Baroque u SAD i
Evropi  (dir.  Predrag  Gosta),  sa  baroknim  orkestrom  Savaria  (dir.  Pal  Nimet),  sa
baroknim orkestrima Nove  beogradske  opere i  Festivala  rane muzike  u  Beogradu,  a
kao  moderni  violista  u  Novom  simfonijsko m  orkestru  ”Makris”  i  orkestru  ”Gwinett
Ballet Theatre” u Atlanti (SAD). Od 2016. godine član je Udruženja Muzičkih Umetnika
Srbije  i  Operskog  studija  ”Borislav  Popović”  Narodnog  pozorišta  u  Beogradu.
Ostvarila je brojne snimke za Radio Beograd, kao i dva kompakt diska.

Napišite komentar »