KONCERT UČENIKA ZAVRŠNOG RAZREDA ŠKOLE ZA MUZIČKE TALENTE U ĆUPRIJI

Nenad 29. новембар 2017. 0
KONCERT UČENIKA ZAVRŠNOG RAZREDA ŠKOLE ZA MUZIČKE TALENTE U ĆUPRIJI

Galerija Kulturnog centra Paraćin, sreda 29.11.2017. u 17.30 časova.

Koncert učenika završnog razreda Škole za muzičke talente u Ćupriji.

Ulaz slobodan.

Škola  za  muzičke  talente  u  Ćupriji  osnovana  je  sa  idejom  da  muzički  izuzetno  nadarenoj  deci  pruži  posebne  uslove  za  razvoj  njihovog  talenta.  Škola  postoji  43  godine  i  radi  po  jedinstvenom   nastavnom  planu  i  programu.
Tokom  desetogodišnjeg  školovanja,  ovi  odabrani  učenici,  uzrasta  od  6  – 18  godina,  stiču  osnovno  i   srednje  -  kako  muzičko,  tako  i  opšte  obrazovanje.
Iako  opsežan  i  nadasve  zahtevan,  nastavni  plan  je  posebno  prilagođen  mladim  talentima  i  omogućava  praćenje  i  razvijanje  specifičnih  muzičkih  individualnih  sklonosti  i  sposobnosti.
U  Školi  za  muzičke  talente  neguje  se  muziciranje  na  gudačkim  instrumentima:  violina,  viola,  violončelo  i  kontrabas.
Vrlo  je  visok  kriterijum  u  pogledu  prijema  učenika:  samo  najdarovitiji  mogu  postati  učenici  ove  prestižne  obrazovne  ustanove,  a  isti  kriterijumi  važe  i  za  same  nastavnike.  Nastavu  u  školi  izvode  profesori  sa  posebnom  preporukom  Fakulteta  muzičke  umetnosti  u  Beogradu.  Neki  od  njih  su  i  sami  univerzitetski  profesori,  proslavljeni  pedagozi  ili  priznati  umetnici.
Osim  obrazovnog  procesa,  Škola  ima  bogato  razvijenu  takmičarsku  i  koncertnu  delatnost. Učenici  godišnje  održe  preko  30  koncerata  u zemlji,  a  svojim  nastupom  se  predstavljaju  i  na  inostranim  turnejama  (Italija,  Rumunija,  Monako,  Nemačka..)
Učenici  Škole  za  muzičke  talente  odrastaju  u   uslovima  internatskog  smeštaja,  te  tako  svoje  kompletno  obrazovanje  stiču  na  jednom  mestu  -  u  atmosferi  prožetoj  muzikom.
P  R  O  G  R  A  M:
*TEA  MILEUSNIĆ,  violina,  10. raz.
S. Frank:
Sonata  za  violinu  i  klavir,  A-dur

I  Allegretto  ben  moderato
II  Allegro
III  Recitativo – Fantasia
IV  Allegretto  poco  mosso

klasa  prof. Božidar  Radosavljević
umetnička  saradnja:  prof. Milica  Pap

*ANjA  MILOŠEVIĆ,  viola,  10. raz.
M. Glinka:
Sonata  za  violu  i  klavir,  de-mol

I  Allegro  moderato
II  Larghetto,  ma  non  troppo

klasa  prof. Miloš  Simić
umetnička  saradnja:  prof. Zoran  Gavrilović

*TEA  MILEUSNIĆ,  violina,  10. raz.
F. Krajsler:  Rečitativ  i  skerco

klasa  prof. Božidar  Radosavljević

Napišite komentar »