PREDSTAVLJANJE KNJIGE „VRTLOZI TRENUTKA“ MLADENA STOJADINOVIĆA

Nenad 8. mart 2017. 0
PREDSTAVLJANJE KNJIGE „VRTLOZI TRENUTKA“ MLADENA STOJADINOVIĆA

Galerija kulturnog centra Paraćin, petak, 10. mart 2017. u 19 časova.

Predstavljenje knjige „Vrtlozi trenutka“, Mladena Stojadinovića.

Učesnici:

Mladen Stojadinović, autor

Tomislav Đokić, recenzent

Olga Ružić, autor

Nikola Đokić, klavir

 

Младен Стојадиновић рођен је 13.01.1986. године у Ћуприји. Живи у Параћину,  где је завршио основну школу и   гимназију друштвено-језичког смера, обе као носилац Вукове дипломе. Године 2009. дипломирао је на Факултету политичких наука у Београду, на смеру за међународне студије. На истом факултету завршио и мастер студије, на модулу за Студије мира, 2011. године, и тиме стекао звање дипломираног политиколога – мастера међународних студија за студије мира. Учествовао на бројним семинарима, симулацијама, у научним пројектима и конференцијама у земљи и иностранству. Био је активан члан Клуба за Уједињене нације ФПН-а, а сарадник је невладине организације ТрансКонфликт. Млађи истраживач – сарадник Центра за студије мира Факултета политичких наука. Аутор је више награђених есеја. Објављивао у научним часописима и студентским новинама. Пише поезију и кратке приче. Члан је књижевног клуба „Мирко Бањевић“ из Параћина. Победник је конкурса за младе песнике са територије општине Параћин под називом „Стихом да ти кажем“ (2012. године). Награђен је штампањем прве збирке песама – „Свитац у слепој улици“. Такође, једна од његових песама објављена је у књижевном зборнику „Гарави сокак 2012“, а друга је ушла у ужи избор конкурса „Вукови ластари 2012“. Његове кратке приче објављене су у зборницима „Српско перо 2005“ и „Најкраће приче 2010“, а једна прича је изабрана за читање и дизајнирање на конкурсу “Реч у простору 07“ Студентског културног центра у Београду.

Napišite komentar »