Home   Istorijat     Izlog     Programi     Arhiva     Kontakt   Lokacija   Ko smo?
IZLOŽBA INTERNACIONALNO - LOKALNO ...

 

 

 

 
14. 11. '07. -
Galerija KC

Otvaranje izlozbe slika - INTERNACIONALNO - LOKALNO osamnaest autora (1. Momir Knezević, 2. Miloš Milidrag, 3. Slobodan Jelisijević, 4. Veselin Rajović 5. Nenad Ristović, 6. Žarko Vučković, 7. Zoran Todor, 8. Olja Ristić, 9. Sreten Nicević, 10. Nebojša Jocić, 11. Snežana Grozdanović, 12. Svetlana Vuksanović, 13. Mirjana Savova 14. Miodrag Zubac, 15. Jelena Todorović, 16. Dušica Pejić, 17. Zoran Ilić, 18. Žarko Stanković 

| | | |