Home   Istorijat     Izlog     Programi     Arhiva     Kontakt   Lokacija   Ko smo?
A R H I V A 2007. ...

 

 

 


30. 03.'07. -
20 časova do
13.04.'07. -
Galerija KC
IZLOŽBA

udruženja Tatlin. Izložba obuhvata radove članova novoosnovog udruženja Tatlin.
S. Jovanović
A. Ćurić
Z. Djordjević
D. Jovanović
D. Tošić
I. Djelić
I. Stanisavljević
J. Avramović
S. Kostić Rakočević
M. Antonijević
M. Djapović
 
M. Djordjević
 
M. Radosavljević
 
M. Šćepanović
 
M. Sekulić
 
M. Simić
 
N. Glišić
 
N. Jovanović
 
O. Cvetković
 
   <<< nazad

| | | |