Home   Istorijat     Izlog     Programi     Arhiva     Kontakt   Lokacija   Ko smo?
A R H I V A 2006. ...

 

 

 


23. mart -
7 april
Izložba kaligrafskih radova, sa predavanjem

Autori: studenti i postdiplomci Univerziteta umetnosti u Nišu i Prištini.
Predavanje:

«Razvoj pisma u Srbiji» prof. dr Dragutina Forunovića, Univerzitet u Beogradu.
Izložba Izložba
   <<< nazad

| | | |